Parafia Gródek

pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego

Historia

Wspólnota parafialna powstała dnia 1 lipca 2002 roku. Stało się tak mocy dekretu ks. bpa diecezjalnego pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi, który ustanowił samodzielną parafię.

Według legendy  – okolice Gródka odwiedził w 997 roku, wędrujący do Prus czeski biskup św. Wojciech. W niedalekiej Leosi znajduje się ogromny kamień, zwany ,,diabelskim’’, gdyż na tym miejscu były odprawiane obrzędy pogańskie. Na tym właśnie głazie odprawił Mszę Świętą wyżej wspomniany biskup, namaścił go olejami świętymi i ochrzcił wielu mieszkańców tejże ziemi.

Jednakże warto trochę sięgnąć do historii sakralnej samego Gródka. Otóż warto wspomnieć, że pierwsza z kaplic znajdowała się miejscowym zamku krzyżackim. Mówią o tym zapiski kronikarskie sięgające 1461 roku. Wspomniana kaplica była pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. W wyżej wspomnianym roku zamek został przejęty od rycerzy zakonnych i podarowany przez króla Kazimierza IV Jagiellończyka szlachcicowi nazywającemu się Jan Kościelecki , który był wojewodą.

W czasie gdy na Polskę w II połowie XVII wieku najechali Szwedzi, warownia wraz z kaplicą została częściowo zniszczona.

W latach 20-tych XX wieku, w Gródku powstała elektrownia wodna. Miał wtedy miejsce nabór ludzi z całego kraju do pracy w tymże zakładzie. Wtedy też bardzo aktywnie myślano o budowie kościoła. Wybuch II wojny światowej te plany odłożył w czasie.

W roku 1956 we wsi Gródek wspólnie z młodzieżą przebywał ks. Karol Wojtyła, św. Jan Paweł II. Ta wizyta miała miejsce w czasie spływu kajakowego, który odbywał głównie ze swoimi studentami.

Same początki budowy kościoła miały miejsce już w I połowie lat 70- tych XX wieku kiedy to ówczesny proboszcz ks. Józef Trybull z parafii Drzycim, do której należał Gródek, podjął się nauczania religii w tejże miejscowości. Na samym początku nie było łatwo, gdyż ówczesna władza komunistyczna patrzyła na to dość niechętnie. Na miejscu gdzie obecnie stoi świątynia co niedzielę były odprawiane Msze Święte.

Dnia 14 kwietnia 1983 roku, miała miejsce uroczystość poświęcenia krzyża na wyżej wspomnianym terenie. Od tego czasu rozpoczęły się energiczne starania o wzniesienie domu Bożego.

Dnia 24 grudnia 1986 roku, jeszcze w trakcie budowy kościoła, została tam odprawiona pierwsza Msza Święta.

Dnia 5 października 2002 roku odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

W roku 2003 w czasie odpustu parafialnego, któremu przewodniczył ordynariusz diecezji bp Jan Bernard Szlaga, dokonał on poświęcenia obrazu Jezusa Miłosiernego, który jest umiejscowiony w ołtarzu głównym.

Dnia 25 grudnia 2005 roku został poświęcony XIX wieczny dzwon.

Odpust

Miłosierdzia Bożego – II Niedziela Wielkanocy

Przynależność miejscowości i ulic do parafii:

Gródeczek, Kaliska, Leosia

Poprzedni proboszczowie:

ks. Andrzej Lemańczyk (2002-2023)

Parafie: Gródek i Dólsk - gmina Drzycim Skip to content